[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Ajankohtaista SAJOsta


 

Koulutuspoliittinen selonteko linjaamaan koulutuksen tulevaisuutta

Lisätty 06.05.2021

Hallitusohjelmassa esitetyn osaamisen ja tutkimuksen tiekartan sijaan hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjännitteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti. Selonteossa on huomioitu annettuja lausuntoja, mutta se on kuitenkin ammatillisen koulutuksen osalta edelleen pettymys.

Lue kokonaan »

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lisätty 06.05.2021

Koulutuspoliittiseen selontekoon pyydettiin lausuntoja vuodenvaihteessa. SAJO ry on odottanut koulutussektorille pysyvämpää ja eri koulutusmuotojen yhteistä tiekarttaa. Selonteko oli vastaus näihin toiveisiin, mutta sisällöllisesti se oli kuitenkin monilta osin pettymys. Ammatillisen koulutuksen rooli osana koulutusjärjestelmää oli kuvattu kapeana, eikä sen mahdollisuuksia ollut tunnistettuna.

Lue kokonaan »

Jäsenkirje 7/20: 2020, jäsenasioita, palvelusuhdekysely, miniseminaarin satoa, vaikuttamistoiminta, tapahtuu 2021

Lisätty 31.12.2020

Vuodenvaihteessa on hyvä pysähtyä – elää hetkessä, mutta samalla myös arvioida mennyttä ja pohtia tulevaa. Vuosi 2020 toi meille ammatillisen koulutuksen johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille monia uudistuksia, muutoksia ja yllätyksiä. Tutulla tarmolla olemme käärineet hihamme, tarttuneet tarvittaviin toimiin, kääntäneet ongelmat onnistumisiksi ja ennen kaikkea olemme oppineet! Ensi vuodeksi meillä riittää taas uudistuksia johdettavaksi ja muutoksia toimeenpantavaksi. Yllätyksiltäkään emme varmasti välty. Joulupukkikin oli korvatunturille asti kuullut, että me ammatillisen koulutuksen johtajat olemme tänä vuonna ahkerasti hoitaneet hommamme, ja ettei hommamme ensi vuonna helpotu. Jos joulupukin viesti ei ole vielä sinua saavuttanut, katso tervehdys nyt.

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (673/2017) muuttaminen

Lisätty 04.12.2020

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen esitetty uusi 10 a § opetuksen ja ohjauksen riittävän määrän arvioinnista ei ole perusteltu oppivelvollisuusuudistuksen edellyttämä muutos. SAJO ry:n vahva näkemys on, ettei 10 a -pykälää tule säätää.

Lue kokonaan »

Webinaarin materiaalit ladattavissa

Lisätty 23.11.2020

Miniseminaarin tavoitteena oli konkretisoida eduskuntakäsittelyssä olevaa oppivelvollisuusuudistusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tavoitetta lähestyttiin kolmen kysymyksen kautta: Mitkä ovat uudistuksen päämäärät? Mitä konkreettisia vaikutuksia (toimintamalleihin ja prosesseihin) uudistuksella on? Miten uudistuksen edistymistä johdetaan ja mistä tiedämme, että olemme onnistuneet?

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttaminen

Lisätty 16.11.2020

SAJO ry pitää kannatettavina muutoksia lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja siihen liittyviin lakeihin. Lausunnossa kiinnitetään kuitenkin huomiota useisiin soveltamiseen liittyviin käytännön haasteisiin, kuten rekisteritietojen keräämiseen, tietojen saamiseen ja rahoitusperustaan. Viestintään ja rahoitusmalliin toivotaan lisää selkeyttä. SAJO ry huomauttaa myös, että määräaikainen rahoitus ei ole määräaikaisen työsuhteen peruste.

Lue kokonaan »

Lausunto: Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätty 10.11.2020

SAJO ry:n näkemyksen mukaan uudistusta ei tule toteuttaa esitetyssä aikataulussa ja ilman realistista toimeenpanosuunnitelmaa. Lisäksi keskeiset uudet toimintamallit ja palvelut tulee ensin saada käyttöön. Ammatillisen koulutuksen lakiin ei tule tehdä nyt muita kuin oppivelvollisuuslain edellyttämiä teknisiä muutoksia. Osaamisperusteisuutta ei saa heikentää. SAJO ry huomauttaa myös, että oppivelvollisuuslain uudistukset eivät ole riittävän vaikuttavia, kun otetaan huomioon tunnistetut ongelmat ja asetetut tavoitteet. Myös kustannukset huolestuttavat.

Lue kokonaan »

Q&A: Mitä on osaamisperusteisuus ja miksi se on tärkeä osa ammatillista koulutusta?

Lisätty 09.11.2020

Hallitus on esittämässä oppivelvollisuuslainsäädännön laajentamisen yhteydessä ammatillisen koulutuksen lakiin valtuutussäännöstä, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää opetuksen ja ohjauksen keskimääräisestä tuntimäärästä ammatillisessa koulutuksessa. Tämä nykylainsäädännön tavoitteiden kanssa täysin ristiriidassa oleva esitys vaarantaa osaamisperusteisuuden.

Lue kokonaan »

Jäsenkirje 6/20: WhatsApp-ryhmä kaapattiin, menneet ja tulevat seminaarit, palkitut, vuosikokous, ajankohtaista vaikuttamistoiminnasta

Lisätty 27.10.2020

Syystervehdys kaikille! Toivottavasti olette ehtineet pitämään syyslomien aikana hengähdystaukoa. Ulkomaille ei ole voinut suunnata, mutta Suomen luonto on pistänyt parastaan väriloistollaan, auringonpaisteellaan ja monin paikoin myös ensilumella. Voimia nyt tarvitsemmekin! Syksyn lisärahoitus- ja valtionavustushakurumba saatiin vasta päätökseen, ja heti sopivasti saimme ohjeet vuoden 2021 varsinaisen rahoitushakemuksen laadintaan. Myös oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä lakipaketti eteni eduskunnan käsittelyyn. Uudistuksen toteutuminen on ison askeleen verran varmemmin toteutumassa – edelleen toimeenpanon kannalta järjettömän nopeassa aikataulussa. Jos esitys menee sellaisenaan eteenpäin, meillä on jälleen uudistuksen pikatoimeenpano käsissä ja vieläpä koronapandemian keskellä.

Lue kokonaan »

Lausunto: Hallituksen esitys valtion talousarvioksi

Lisätty 19.10.2020

Lausunnon teemoina ovat ammatillisen koulutuksen uudistamisen eteneminen ja näkymät, rahoituksen riittävyys ja toimenpiteet opetuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseksi sekä toimenpiteet koronaepidemian haittavaikutusten vähentämiseksi.

Lue kokonaan »