[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Ajankohtaista SAJOsta


 

Lausunto: Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteet

Lisätty 22.09.2020

SAJO ry:n mielestä kikkailun tarve tulee olemaan entistäkin suurempi, jos opiskelijavuodesta ei vähennetä lomapäiviä edes aiemmin määritellyn neljän viikon osalta. Opiskelijan kannalta taas loma-aikojen lyhentäminen olisi epäoikeudenmukaista. Ammatillisten tutkintojen kustannusryhmien painokertoimien muutokset ovat osin kohtuuttomia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen painokerroin on liian alhainen. Sen sijaan kaikki rahoitusten erillishakuja ja raportointia vähentävät uudistukset ovat toivottuja.

Lue kokonaan »

Jäsenkirje 5/20: Syksyn seminaarit, ehdota vuoden ammattikoulutuksen johtajaa, ansiomerkkejä ja hallituksen jäseniä, yhteydenpitoa opiskelijajärjestöihin

Lisätty 08.09.2020

Maija AaltolaMaija AaltolaSyystervehdys kaikille! Syyskausi on alkanut totutellessa uuteen normaaliin. Korona on läsnä, mutta jokainen meistä tekee kaikkensa, jotta lähitoiminta saisi jatkua etätoiminnan rinnalla. Myös SAJOn hallitus teki 13.8. kokouksessaan väistämättömiä etälinjauksia syksyn toimintaan. Tärkeintä on kuitenkin pitää verkosto aktiivisena eli toimintaa ei peruta – päinvastoin, nyt jos koskaan tarvitsemme yhteisiä foorumeita.

Lue kokonaan »

Kannanotto: Hallitus romuttamassa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden

Lisätty 21.08.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuomassa oppivelvollisuuslainsäädännön laajentamisen yhteydessä lakiesityksen, jolla annettaisiin lisävaltuutus säätää asetuksella ammatillisen peruskoulutuksen opetustuntien määrästä. Esitys romuttaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, toteavat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustavat järjestöt. Näin suuren muutosesityksen tuominen tässä vaiheessa lainsäädäntövalmistelua ilman virallista lausunnonantomahdollisuutta on vastoin hyvää hallintotapaa.

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttaminen

Lisätty 18.08.2020

SAJO ry on antanut 17.8.2020 lausunnon ammatillisen koulutuksen lain ja eräiden muiden lakien muutosehdotuksista. Lausunnossa on nostettu kaksi keskeistä kokonaisuutta. Kannatamme esitettyä rahoitusmallin muutosta, joka huomioi järjestelmän keskeneräisyyden ja lisää toiminnan ennakoitavuutta. Toinen nostomme on, että rahoitusta tulisi esitettyäkin laajemmin jakaa varsinaisella suoritepäätöksellä ja sen myötä vähentää uuden rahoituslain  moninkertaistamaa byrokratiaa.

Lue kokonaan »

Kesäwebinaarin materiaalit ladattavissa

Lisätty 16.07.2020

SAJOn kesäwebinaarissa kuultiin ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita ja pohdittiin koulutuksen asiakaslähtöistä tuotteistamista. Meille esiteltiin myös opintopolku.fi-palvelussa syksyllä avattavat uudet palvelut jatkuvan haun koulutustarjonnan ja opiskelijavalinnan tueksi.

Lue kokonaan »

Jäsenkirje 4/20: Syysseminaari, ansioituneet johtajat, virtuaalisesti vilkasta, vaikuttaminen uudistuksiin ja palkkaukseen

Lisätty 29.06.2020

Hei sajolaiset! Aurinko ja lämpö hellii meitä raskaan kevään jälkeen! Kesäkuu on päättymässä ja suurin osa on jo päässyt siirtymään lomalle. Ministeriö kuitenkin vielä muistaa meitä rahoituspäätöksillään ja uusilla rahoitushakutiedotteillaan – palataan niihin sitten elokuussa! SAJOn hallituskin jää kesätauolle. Viimeinen kokouksemme oli 17.6., jolloin saimme hyväksyä taas uusia jäseniä joukkoomme, tervetuloa! Seuraava hallituksen kokous on 13.8., jolloin normaalien kokousasioiden lisäksi käymme keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa ja teemme tarvittavat  päätökset syysseminaarimme osalta. Onhan syysseminaari jo kalenterissasi?

Lue kokonaan »

Lausunto: Hallituksen lakiesitykset oppivelvollisuuden laajentamisesta

Lisätty 16.06.2020

Tavoite, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, on tärkeä. Perusopetuksen tulee kuitenkin varmistaa riittävät valmiudet opintoihin, ja valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Uudet vastuut ja kustannukset eivät myöskään saa heikentää osaamisperusteisuutta ja mahdollisuuksia vastata laajasti myös lisääntyviin aikuisväestön ja työelämän osaamistarpeisiin. Kirjaus oikeudesta saada opetusta ja ohjausta on tärkeä, mutta se tulisi muotoilla uudelleen.

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52§:n väliaikainen muuttaminen

Lisätty 08.06.2020

SAJO ry kannattaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä, että covid-19-epidemian vuoksi näytöt voi suorittaa aitoja työtilanteita ja -prosesseja mahdollisimman hyvin vastaavina muina käytännön tehtävinä. On kuitenkin tärkeää, etteivät lakimuutokset mahdollista näyttöjä järjestettäessä muutoksia ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin eikä arvioijiin. Muutokset eivät myöskään saa aiheuttaa turhaa byrokratiaa oppilaitoksissa.

Lue kokonaan »

Kesäwebinaari 12.6.: Ammatillisen koulutuksen moderni desing

Lisätty 27.05.2020

Perinteinen kesäseminaari toteutetaan nyt webinaarina, jonka teemana on ammatillisen koulutuksen moderni desing. Seminaarissa kuullaan mm. Mika Tammilehtoa (OKM), Osku Laukkasta (Turun aikuiskoulutuskeskus) sekä Annika Grönholmia ja/tai Ulla Kauppia (OPH).

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52§:n väliaikainen muuttaminen

Lisätty 20.05.2020

Näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa tulee kentän arvion mukaan olemaan osin vielä pitkään vaikeaa tai mahdotonta. Kannatamme esitystä luonnoksen mukaisesti. Ehdotettujen muutosten lisäksi SAJO ry näkee tärkeänä, ettei muutoksia ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin mahdollisteta eikä arvioijiin liittyviä säädöksiä muuteta.

Lue kokonaan »