[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Ajankohtaista SAJOsta


 

Kesäwebinaarin materiaalit ladattavissa

Lisätty 03.07.2021

SAJO ry järjesti 18. kesäkuuta kesäwebinaarin, jonka aiheena oli "Muutoksen tuulet ammatillisen koulutuksen johtamisessa".

Lue kokonaan »

Koulutuksen järjestäjät pettyivät: Asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä osaamisperusteisuuden vastainen

Lisätty 23.06.2021

Tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavan opetuksen ja ohjauksen määrä on  jatkossa vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi suurempi tai pienempi oppimisvalmiuksien tai yksilöllisten valintojen perusteella. Koulutuksen järjestäjät ovat pettyneitä ratkaisuun. Ratkaisu on mekaaninen ja byrokratiaa lisäävä. Koulutuksen järjestäjät pitävät tärkeänä, että opiskelijat saavat lain edellyttämällä tavalla riittävästi opetusta ja ohjausta, mutta asetus on ristiriidassa osaamisperusteisuuden kanssa.

Lue kokonaan »

Webinaarin materiaalit ladattavissa

Lisätty 28.05.2021

SAJO ry järjesti 23. huhtikuuta miniwebinaarin, jonka teemana oli "Jatkuvan oppimisen uudistus - mihin muutoksiin johtamisessa tulee varautua?".

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisen koulutuksen koulutusvienti

Lisätty 14.05.2021

Ammatillisessa koulutuksessa on tehty yli neljä vuotta tutkintovientiä kokeiluluvalla. Lakiesityksessä lakia muutettaisiin siten, että Opetushallitus voisi koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päättää, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa tutkintokoulutuksessa voitaisiin poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. SAJO ry:n näkemyksen mukaan poikkeuslupamenettely aiheuttaisi kuitenkin todennäköisesti monia ongelmia.

Lue kokonaan »

Koulutuspoliittinen selonteko linjaamaan koulutuksen tulevaisuutta

Lisätty 06.05.2021

Hallitusohjelmassa esitetyn osaamisen ja tutkimuksen tiekartan sijaan hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjännitteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti. Selonteossa on huomioitu annettuja lausuntoja, mutta se on kuitenkin ammatillisen koulutuksen osalta edelleen pettymys.

Lue kokonaan »

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lisätty 06.05.2021

Koulutuspoliittiseen selontekoon pyydettiin lausuntoja vuodenvaihteessa. SAJO ry on odottanut koulutussektorille pysyvämpää ja eri koulutusmuotojen yhteistä tiekarttaa. Selonteko oli vastaus näihin toiveisiin, mutta sisällöllisesti se oli kuitenkin monilta osin pettymys. Ammatillisen koulutuksen rooli osana koulutusjärjestelmää oli kuvattu kapeana, eikä sen mahdollisuuksia ollut tunnistettuna.

Lue kokonaan »

Jäsenkirje 7/20: 2020, jäsenasioita, palvelusuhdekysely, miniseminaarin satoa, vaikuttamistoiminta, tapahtuu 2021

Lisätty 31.12.2020

Vuodenvaihteessa on hyvä pysähtyä – elää hetkessä, mutta samalla myös arvioida mennyttä ja pohtia tulevaa. Vuosi 2020 toi meille ammatillisen koulutuksen johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille monia uudistuksia, muutoksia ja yllätyksiä. Tutulla tarmolla olemme käärineet hihamme, tarttuneet tarvittaviin toimiin, kääntäneet ongelmat onnistumisiksi ja ennen kaikkea olemme oppineet! Ensi vuodeksi meillä riittää taas uudistuksia johdettavaksi ja muutoksia toimeenpantavaksi. Yllätyksiltäkään emme varmasti välty. Joulupukkikin oli korvatunturille asti kuullut, että me ammatillisen koulutuksen johtajat olemme tänä vuonna ahkerasti hoitaneet hommamme, ja ettei hommamme ensi vuonna helpotu. Jos joulupukin viesti ei ole vielä sinua saavuttanut, katso tervehdys nyt.

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (673/2017) muuttaminen

Lisätty 04.12.2020

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen esitetty uusi 10 a § opetuksen ja ohjauksen riittävän määrän arvioinnista ei ole perusteltu oppivelvollisuusuudistuksen edellyttämä muutos. SAJO ry:n vahva näkemys on, ettei 10 a -pykälää tule säätää.

Lue kokonaan »

Webinaarin materiaalit ladattavissa

Lisätty 23.11.2020

Miniseminaarin tavoitteena oli konkretisoida eduskuntakäsittelyssä olevaa oppivelvollisuusuudistusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tavoitetta lähestyttiin kolmen kysymyksen kautta: Mitkä ovat uudistuksen päämäärät? Mitä konkreettisia vaikutuksia (toimintamalleihin ja prosesseihin) uudistuksella on? Miten uudistuksen edistymistä johdetaan ja mistä tiedämme, että olemme onnistuneet?

Lue kokonaan »

Lausunto: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttaminen

Lisätty 16.11.2020

SAJO ry pitää kannatettavina muutoksia lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja siihen liittyviin lakeihin. Lausunnossa kiinnitetään kuitenkin huomiota useisiin soveltamiseen liittyviin käytännön haasteisiin, kuten rekisteritietojen keräämiseen, tietojen saamiseen ja rahoitusperustaan. Viestintään ja rahoitusmalliin toivotaan lisää selkeyttä. SAJO ry huomauttaa myös, että määräaikainen rahoitus ei ole määräaikaisen työsuhteen peruste.

Lue kokonaan »