[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Ajankohtaista SAJOsta


 
Vuoden teema 2023:
Hyvinvointia edistävää johtamista – hyvinvointia yhdessä

Lausunto: Oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien lakien muuttaminen

Lisätty 18.02.2022

SAJO ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (lausuntoversio 22.12.2021, täydennys 1.2.2022). SAJO kannattaa lausuntoversiossa 22.12.2021 esitettyjä muutoksia. Tässä lausunnossa tuodaan esille näkökulmia liittyen 1.2.2022 esitykseen tehtyihin täydennyksiin.

Lue kokonaan »

SAJO ry:n uusi hallitus aloitti toimikautensa

Lisätty 10.02.2022

Syyskokouksessa Tampereella valittu SAJO ry:n uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa 17. tammikuuta. Hallitus valitsi kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Varapuheenjohtajana jatkaa Raimo Sivonen ja sihteerinä Sirkku Purontaus.

Lue kokonaan »

Vetoomus hallitukselle: Ammatillisen koulutuksen määräaikainen tulevaisuusinvestointi pysyväksi yleiskatteelliseksi rahoitukseksi

Lisätty 25.01.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittämässä kevään kehysriihessä, että 80 miljoonan tulevaisuusinvestointi tulee vuoden 2023 budjettiin pysyväksi yleiskatteelliseksi rahoitukseksi. Arvostamme tätä OKM:n esitystä erinomaisena investointina koulutus- ja osaamistason nostamiseen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen tuomien ennakoimattomien tehtävien ja toimenpiteiden kustannusten kattamiseen.

Lue kokonaan »

SAJO ry:n hallitus toivottaa...

Lisätty 23.12.2021

...rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Katso joulukorttimme:

 

 
Lue kokonaan »

Selvitys opettajarekisteristä valmistui – kustannukset merkittävät hyötyyn nähden

Lisätty 22.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti helmikuussa 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevan selvitystyön. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Selvitystyön tarkoituksena oli löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Selvityshenkilöiksi nimitettiin OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainen. Selvitystyötä tukemaan perustettiin seurantaryhmä, jonka jäsenenä SAJO ry:n edustajana oli rehtori Raimo Sivonen KAOsta.

Lue kokonaan »

Jäsenkirje: 19 uutta sajolaista, kysely opintomatkasta, kuulumiset vuosikokouksesta ja seminaarista, hallitus 2022, jäsenmaksut, syksyn virtuaalikahvit, vaikuttava SAJO ry

Lisätty 16.11.2021

Hei sajolaiset! Onpa ollut todella mukavaa, kun Suomi on alkanut avautumaan koronaepidemian hellittäessä. Tampereella pääsimme pitkästä aikaa tapaamaan toisiamme seminaarissa ja vuosikokouksessa livenä. Toki maailma on muuttunut, ja Tampereen tilaisuudet järjestettiin hybridinä. Virtuaalisten tilaisuuksien on toivottu jatkuvan livetilaisuuksien rinnalla jatkossakin – ja tottakai SAJO kehittyy sajolaisten toiveesta ja toimesta, yhteiskunnan muuttuessa.

Lue kokonaan »

Tutustu vuosikokouksen päätöksiin

Lisätty 12.10.2021

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n vuosikokous järjestettiin perinteisen syysseminaarin yhteydessä. Kokoukseen saattoi osallistua joko paikan päällä Tredun Helmessä tai etäyhteyden välityksellä.

Lue kokonaan »

Syysseminaarin esitysmateriaalit nyt ladattavissa

Lisätty 11.10.2021

SAJO ry:n perinteisessä syysseminaarissa ensimmäisen päivän esityksissä ja paneelikeskusteluissa keskityttiin ammatillisen koulutuksen johtajia paljon puhuttaneen oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoon. Toisen päivän aiheena oli johdon hyvinvointi koronaexitin ja hybridityön myllerryksessä.

Lue kokonaan »

Lausunto: Hallituksen esitys valtion vuoden 2022 talousarvioksi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen osalta

Lisätty 08.10.2021

Lausunnossa käsitellään ammatillisen koulutuksen näkymiä talousarvioesityksen valossa, lukiokoulutuksen kehittämistä, toimenpiteitä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseksi sekä koronaepidemian haittavaikutuksien ja oppimisvajeen vähentämistä. Asiantuntijalausuntoa pyysi eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto, jonka kuultavana SAJO ry:n puheenjohtaja Maija Aaltola 8. lokakuuta oli.

Lue kokonaan »

Raimo Sivosesta vuoden ammattikoulutuksen johtaja ja Maarit Kallio-Savelalle ansiomerkki

Lisätty 07.10.2021

Ammatillisen koulutuksen kotimainen ja kansainvälinen vaikuttaja, rehtori Raimo Sivonen on Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtaja 2021. SAJO ry:n ansiomerkki puolestaan on myönnetty Suomen Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle. Palkitsemiset olivat osa Tredussa ja verkossa järjestettävän syysseminaarin ensimmäisen päivän ohjelmaa. Ensimmäisen päivän esitysten ja paneelikeskusteluiden teemana oli oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpano.

Lue kokonaan »