[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Kannanotto: Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa

Lisätty 26.03.2020

Me oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän jäsenet esitämme, että valmistelua jatketaan niin, että tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin siirtää uudistuksen toimeenpanoa.

Oppivelvollisuusiän laajennus 18 vuoteen on Marinin hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2021.

Kaikki koulutuksen järjestäjät ovat parhaillaan Suomen historian suurimman poikkeustilanteen edessä. Valmiuslain astuttua voimaan, koulutuksen järjestäjät ovat siirtyneet lähiopetuksesta erilaisiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin, joiden kestoa on mahdotonta arvioida tällä hetkellä. Selvää on, että siirtyminen takaisin normaalioloihin vie oman aikansa ja lisää mm. tuen tarvetta.

Uuden oppivelvollisuuslain laadukkaan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan paitsi koko toimijakentän perehdyttämistä, myös useiden erilaisten käytännön asioiden kuntoon laittamista. Vallitsevassa tilanteessa näihin valmistautuminen on mahdotonta.

Koronaviruksen aiheuttamista pitkäkestoisista taloudellisista vaikutuksista voi tässä vaiheessa tehdä vain arvauksia. Selvää on, että taantuma näkyy jokaisen koulutuksen järjestäjän arjessa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on yhteinen; koko ikäluokan on suoritettava toisen asteen tutkinto. Jotta tavoitteeseen myös päästään ja voidaan varmistaa laatu niin lainvalmistelussa kuin toimeenpanossa, on uudistuksen valmistelun aikatauluun otettava lisäaika.Kannanoton vastaanottajat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusministeri Li Andersson
ministerin erityisavustaja Anna Mäkipää
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
ylijohtaja Mika Tammilehto
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Opetushallitus
pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
johtaja Anni Miettunen
johtaja Kurt TorsellHelsinki 26. maaliskuuta 2020

Allekirjoittajat:

Aikuislukioliitto ry, Panu Kela
Aineopettajaliitto AOL, Tarja Ylivuori
Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO, Hannu Koivula
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Satu Ågren
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Mikko Vieltojärvi
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry, Antti Loukola
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf, Jan-Mikael Wikström
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Anita Westerholm
Koulukuraattorit ry, Mira Kumpula
KT Kuntatyönantajat, Hannu Freund
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto, Susanna Aro
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Peter Johnson
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Nina Lahtinen
Pro Lukio ry, Jussi Sutinen
Sivistystyönantajat, Laura Rissanen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Matti Tujula
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Maija Aaltola
Suomen Kuntaliitto, Kyösti Värri
Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Toni Ahva
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Emma Holsti
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Hannele Kirveskoski
Suomen Oppisopimusosaajat ry, Virpi Spangar
Suomen Rehtorit ry, Päivi Ikola
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Jani Kykkänen
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Jari Kuusisto
Suomen Yrittäjät ry, Marja Vartiainen
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Herttaliisa Tuure
Yksityiskoulujen Liitto ry, Aki Holopainen