[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Jäsenkirje 7/20: 2020, jäsenasioita, palvelusuhdekysely, miniseminaarin satoa, vaikuttamistoiminta, tapahtuu 2021

Lisätty 31.12.2020

Vuodenvaihteessa on hyvä pysähtyä – elää hetkessä, mutta samalla myös arvioida mennyttä ja pohtia tulevaa. Vuosi 2020 toi meille ammatillisen koulutuksen johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille monia uudistuksia, muutoksia ja yllätyksiä. Tutulla tarmolla olemme käärineet hihamme, tarttuneet tarvittaviin toimiin, kääntäneet ongelmat onnistumisiksi ja ennen kaikkea olemme oppineet! Ensi vuodeksi meillä riittää taas uudistuksia johdettavaksi ja muutoksia toimeenpantavaksi. Yllätyksiltäkään emme varmasti välty. Joulupukkikin oli korvatunturille asti kuullut, että me ammatillisen koulutuksen johtajat olemme tänä vuonna ahkerasti hoitaneet hommamme, ja ettei hommamme ensi vuonna helpotu. Jos joulupukin viesti ei ole vielä sinua saavuttanut, katso tervehdys nyt.

Ajankohtaisia jäsenasioita

Viimeisimmän jäsenkirjeen jälkeen on hallituksen kokouksissa hyväksytty taas useampiakin uusia SAJO ry:n jäseniä. Tervetuloa verkostoomme uudet sajolaiset! Meitä varsinaisia jäseniä on nyt 209.

SAJO ry:n jäsenmaksu säilyy vuonna 2021 ennallaan ja on 25 €/kk. Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksu on vuonna 2021 4,50 €/kk (2020 4 €). HUOM! Tarkastathan, että kuulut vain yhteen työttömyyskassaan.

SAJOn www-sivuilta löytyvät sähköiset lomakkeet yhdistykseen haluaville uusille sajolaisille, mutta myös yhdistyksestä esim. eläköitymisen vuoksi eroaville. Jäsenyyden sekä eron myöntää sääntöjen mukaisesti hallitus, minkä mukaisesti määräytyvät myös perittävät jäsenmaksut.

Jäsenrekisteriuudistus on valmistunut. Uudistus tehtiin, jotta raportteja saadaan helpommin ja tietoturva voidaan varmistaa. Olemme pahoillamme, jos uudistuksen aikana kaikki viestimme eivät ole tavoittaneet kaikkia jäseniämme. Uudistustyö jatkuu ensi vuonna jäsentietojen tarkistamisella. Uudessa rekisterissä jäsenet eivät pääse itse muuttamaan tietojaan, joten tarkistus tullaan tekemään keskitetysti.

Jos jo nyt heti tiedät, että tietosi ovat muuttuneet (nimike, työnantaja, yhteystiedot tms.) niin laita viesti uusista tiedoistasi: terhi.lehmussaari[ät]sakury.net.
 

Vastaa SAJOn palvelusuhdekyselyyn

Toteutamme säännöllisesti muutaman vuoden välein SAJOn jäsenistölle palvelussuhdekyselyn. Kysely toteutetaan, jotta saamme valtakunnallista vertailutietoa ammatillisen koulutuksen johdon palvelussuhteen ehdoista. Tuloksia voimme jokainen hyödyntää, kun käymme keskustelua omista palvelussuhteen ehdoistamme. Hyödynnämme saatuja tietoja myös SAJOn toiminnan kehittämisessä.

Kysely toteutetaan anonyymisti ja tulokset kootaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Vastausaikaa on perjantaihin 22.1.2021 asti. Mitä kattavammin vastaamme kyselyyn, sitä paremmin tiedot ovat hyödynnettävissä omien etujemme ajamisessa. Kyselyn tulokset julkaistaan SAJOn miniseminaarissa 12.2.2021.


Kiitos miniseminaariin 24.11. osallistuneille

Syksyn toinen miniseminaari järjestettiin webinaarina 24.11.2020. Aiheena oli "uudistusten johtaminen – case oppisvelvollisuudistus". Miniseminaarin tavoitteena oli konkretisoida eduskuntakäsittelyssä olevaa oppivelvollisuusuudistusta yhdessä OKM:n, Kuntaliiton ja Sivistan asiantuntijoiden kanssa. Tavoitetta lähestyttiin kolmen kysymyksen kautta: Mitkä ovat uudistuksen päämäärät? Mitä konkreettisia vaikutuksia (toimintamalleihin ja prosesseihin) uudistuksella on? Miten uudistuksen edistymistä johdetaan ja mistä tiedämme, että olemme onnistuneet? Webinaarin esitysmateriaali on koottu, ja se löytyy täältä.

Miniseminaariin oli ilmoittautunut 94 henkilöä, joista ei-jäseniä oli kymmenen (10). Webinaarin aikana työskentelimme yhdessä ja kokosimme ajatuksiamme oppivelvollisuusuudistukseen liittyen padlet-pohjille. Aineistoa hyödynnetään kevään kuluessa, kun ajankohtaista teemaa käsitellään virtuaalikahveilla tai miniwebinaareilla. Pyysimme myös osallistujilta palautetta webinaarista. Seminaarin ohjelma ja esiintyjät saivat huimat 4,45/5 ja järjestelytkin 4,27/5 pistettä. Palautteissa annetut kehittämisehdotukset on käsitelty hallituksen kokouksessa, ja ne huomioidaan seuraavissa tilaisuuksissa. Kiitos osallistujille!
 

Lisää kalenteriin vuoden 2021 tärkeät päivämäärät

Keväällä virtuaalikahvit perjantaisin 15.1., 5.2., 19.3., 9.4., 7.5. ja 28.5. Virtuaalikahvit aloitetaan klo 14.00 vaihtuvalla ajankohtaisella teemalla ja alustuksella. Kello 15:n jälkeen jatketaan vapaata keskustelua.

Keväällä toteutetaan kaksi miniwebinaaria:

  • perjantaina 12.2.2021 klo 9–12 Positiivisen johtamisen ja valmentamisen teema
  • perjantaina 23.4.2021 klo 9–12 Jatkuvan oppimisen teema.

Kotimaan kesäseminaari 17.–18.6.2021
(Jos kokoontuminen ei ole mahdollista, seminaari toteutuu 18.6.2021 yksipäiväisenä webinaarina.)

Syysseminaari 7.–8.10.2021
(Jos kokoontuminen ei ole mahdollista, seminaari toteutuu 8.10.2021 yksipäiväisenä webinaarina.)


SAJO vaikuttaa ja osallistuu päätöksentekoon  

Yhdistyksemme näkemyksistä ollaan päätöksenteossa kiinnostuneita, ja osallistumme aktiivisesti jäseninä erilaisiin työryhmiin.

Maija Aaltola osallistui Eduskunnan sivistyssivistysvaliokunnan kuulemiseen oppivelvollisuusuudistukseen liittyen 17.11.2020. Lisäksi SAJO ry antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle asetusmuutoksiin liittyen 4.12.2020. Kirjalliset lausunnot on luettavissa täältä.

SAJO ry on saanut lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi VN/1972/2020. Voitte laittaa ehdotuksia  20.1.2020 mennessä siitä, mitä asioita SAJO ry:n tulisi painottaa lausunnossaan: maija.aaltola[ät]omnia.fi.

Teemme laajasti yhteistyötä vaikuttamistyössä. SAJOn hallitus tapaa kokousten yhteydessä säännöllisesti yhteistyökumppaneita. Joulukuun hallituksen kokouksen yhteydessä tapasimme aikuiskoulutusjohtajien ja talousjohtajien yhdistysten puheenjohtajat Ari Maunukselan ja Anssi Ojutkankaan. Meidän kaikki kolme yhdistystämme edustavat ammatillisen koulutuksen johtoa ja ajavat ammatillisen koulutuksen asiaa. Reformin myötä intressimme ovat aikaisempaakin yhtenevämmät. Tunnistimmekin useita mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötämme jatkossa.


Tunnethan SAJOn tiedotus- ja viestintäkanavat?

Twitter  (773 seuraajaa)
Facebook (suljettu ryhmä vain jäsenille, 104 jäsentä)
Kaizala (Sajolaiset-yhteisössä meitä on jo 88 jäsentä)

Huom! WhatsApp-yhteisöä ei ole enää, Kaizala on korvannut sen.

Pyydä tarvittaessa allekirjoittaneelta apua ja lisätietoa ryhmiin liittymisestä.


Kiitos tästä vuodesta ja menestystä ensi vuoteen!

Olemme sajolaisina aktiivinen ja vahva verkosto – mennään kohti ensi vuotta ja sen haasteita yhdessä, verkostoamme edelleen vahvistaen!

 

SAJOn hallituksen puolesta,
Maija Aaltola
puheenjohtaja, SAJO ry

050 384 9354