[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Jäsenkirje 5/20: Syksyn seminaarit, ehdota vuoden ammattikoulutuksen johtajaa, ansiomerkkejä ja hallituksen jäseniä, yhteydenpitoa opiskelijajärjestöihin

Lisätty 08.09.2020

Maija AaltolaMaija AaltolaSyystervehdys kaikille! Syyskausi on alkanut totutellessa uuteen normaaliin. Korona on läsnä, mutta jokainen meistä tekee kaikkensa, jotta lähitoiminta saisi jatkua etätoiminnan rinnalla. Myös SAJOn hallitus teki 13.8. kokouksessaan väistämättömiä etälinjauksia syksyn toimintaan. Tärkeintä on kuitenkin pitää verkosto aktiivisena eli toimintaa ei peruta – päinvastoin, nyt jos koskaan tarvitsemme yhteisiä foorumeita.

Perinteinen syysseminaarimme muuntuu miniseminaarien sarjaksi, joista ensimmäinen toteutuu torstaina 1.10. klo 12–15

SAJOn perinteinen kaksipäiväinen syysseminaari korvataan neljällä puolenpäivän kestoisella miniseminaarilla, joista kaksi toteutetaan syksyllä hybridimallilla.

Ensimmäinen miniseminaari toteutetaan torstaina 1.10. kello 12.00–15.00, teemalla "Ammatillisella koulutuksella osaamistaso nousuun". Heti seminaarin jälkeen pidetään SAJO ry:n vuosikokous klo 15 alkaen.

Seminaarissa keskustellaan ammatillisesta koulutuksesta jatko-opiskeluväylänä, korkeakoulutettujen ammattiosaajien merkityksestä työelämässä sekä ammatillisen koulutuksen merkityksestä koulutus- ja osaamistason nostamisessa. Aiheista saamme puheenvuorot mm. Vaasan AMK:n rehtorilta Kati Komulaiselta sekä Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalta Mirja Hannulalta. Erityisasiantuntija Mikko Eronen Opetushallituksesta esittelee meille ammatillisen koulutuksen jatko-opiskeluun sijoittumista yhteishaun tilastojen kautta, ja Stadin AO:n apulaisrehtori Annukka Sorjonen alustaa keskustelua todistusvalinnasta. Lisäksi seminaarissa julkistetaan arvostettu vuoden ammattikoulutuksen johtaja ja myönnetään mahdolliset yhdistyksen ansiomerkit. 

Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulee vielä erillisenä viestinä ja kalenterimerkintänä.

Syksyn toinen miniseminaari on suunniteltu toteutettavaksi 20.11.2020 klo 8.30–11.30.

Ehdota: Vuoden 2020 ammattikoulutuksen johtaja

Vuodesta 1994 lähtien SAJO ry on valinnut vuosittain Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajan. Jäsenten tekemien ehdotusten ja perustelujen pohjalta valinnan tekee hallitus. Ehdotuksia perusteluineen 2020 vuoden johtajasta voi laittaa vapaamuotoisesti allekirjoittaneelle ja/tai sirkku.purontaus(ät)kpedu.fi 11.9. mennessä. Valinta julkaistaan seminaarissamme 1.10.2020.

Valinnassa kiinnitetään huomioita huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammatillisen koulutuksen kentällä
  • kyky visioida tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja kehittää ammatillista koulutusta
  • oman työyhteisön kehittäminen
  • huomattavat luottamustehtävät
  • kirjallinen toiminta sekä muut mahdolliset ansiot.


Ehdota: SAJO ry:n ansiomerkin saaja

SAJO ry voi myöntää hopeisen ansiomerkin henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on yhdistykseen kuulumattomana toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

Hallitus tekee päätöksen ansiomerkin myöntämisestä jäsenten tekemien ehdotusten ja perustelujen pohjalta. Ehdotuksia perusteluineen ansiomerkin saajaksi voi laittaa vapaamuotoisesti allekirjoittaneelle ja/tai sirkku.purontaus(ät)kpedu.fi 11.9. mennessä. Mahdollinen/mahdolliset ansiomerkin saajat julkaistaan SAJOn seminaarissa 1.10.2020.

Ehdota: Hallituksen jäsenten valinta

Ehdollepanotoimikunta tekee esityksen vuosikokoukselle hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi. Ehdollepanotoimikunnan muodostavat aluevastaavat, ei-erovuorossa olevat hallituksen jäsenet sekä ne erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, jotka ovat kieltäytyneet hallitusjäsenyydestä. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja tai hänen erovuoroisena olleessaan hallituksen nimeämä hallituksen ei-erovuoroinen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin. 

Ehdollepanotoimikunnan jäsenet vuonna 2020 ovat: hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet Maija Aaltola, Sirkku Purontaus, Karri Koli ja Åsa Stenbacka sekä aluevastaavat Helena Koskinen, Kirsi Pulkkinen, Maria Murtomäki ja Teija Tiirikka. Koska varapuheenjohtaja Raimo Sivonen on ilmoittanut kiinnostuksen jatkaa hallitustyöskentelyssä, ehdollepanotoimikunnan koollekutsujana toimii puheenjohtaja Maija Aaltola. 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat: Jukka Kosunen, Harri Pölönen ja Raimo Sivonen. Ehdollepanotoimikunta tekee ehdotuksen erovuoroisten tilalle valittaviksi varsinaisiksi jäseniksi ja kahdeksi varajäseneksi (ensisijainen ja toissijainen) tiedusteltuaan ja varmistuttuaan kunkin halukkuudesta tehtävään. Tehtäviin on ehdotettava kyvykkäiksi ja tunnollisiksi tiedettyjä yhdistyksen jäseniä. Jäsenistön esitykset uusiksi hallituksen jäseniksi pyydetään lähettämään ehdollepanotoimikunnan jäsenille 18.9.2020 mennessä.

Jäsenasioita

Hallituksen kokouksessa 13.8.2020 hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä verkostoomme, tervetuloa! 

SAJO ry:n tunnettavuutta on asetettu tavoitteeksi parantaa. Koulutuksen järjestäjien eri toimipisteisiin on lähetetty viime viikolla 350 kirjettä sekä SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu ja jäsenesitteitä. Varmistakaa osaltanne, että materiaalit leviävät omissa organisaatioissanne. Kirjettä, SAJOn jäsenesitettä ja jäsenhakemuslinkkiä voitte jakaa kohderyhmälle myös sähköisesti.

SAJO on toimii aktiivisesti valtakunnallisesti

Yhdistyksemme näkemykset huomioidaan hyvin valtakunnallisessa päätöksenteossa ja ammatillisen koulutuksen uudistuksissa. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin työryhmiin jäseninä. Ajankohtaista nyt syksyllä on ollut lausunto ja kannanotot liittyen oppivelvollisuusuudistukseen. SAJOn antamat lausunnot ja kannanotot löytyvät verkkosivuiltamme tältä ajankohtaista-sivulta

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmään nimettäväksi on esitetty SAJOn edustajina Karri Kolia tai Åsa Stenbackaa.

SAJOn hallitus tapasi 13.8.2020 SAKKI ry:n ja OSKU ry:n puheenjohtajat

Ammatillisen koulutuksen johdon ja opiskelijoiden näkemykset toiminnan kehittämisestä ovat hyvin saman suuntaisia, ja totesimme yhteistyötapaamisemme hyvin tärkeäksi molemmin puolin. Keskustelussamme nousi esiin seuraavia teemoja, joita lupasimme viedä tahoillamme eteenpäin:

  • Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosuunnitelma tulisi laatia ja maksuton toinen aste määritellä tarkemmin.
  • Yhteinen näkemyksemme oli, että Kelan tulisi olla selvemmin vastuutahona opiskelijoiden tukiin ja matkatukiasioihin liittyen. Lisäksi opiskelijan opintososiaalisissa eduissa on korjaamista.
  • Opiskelijajärjestöt toivoivat meidän tuovan SAJOn verkostossa esille sen, että opiskelijakuntien työtä tuettaisiin ja siihen panostettaisiin tasapuolisemmin valtakunnallisesti. Totesimme, että opiskelijatoiminnan vahvistaminen on myös johdon kannalta tärkeä asia.


Koronavilkku vilkkumaan

THL:stä on oltu SAJOon yhteydessä ja toivottu meidän levittävän osaltamme tietoa Koronavilkku-sovelluksesta ja kannustavan sen käyttöön. Ja näinhän me teemme!

Muistathan SAJOn viestintäkanavat ja olla siellä aktiivinen :)

Twitter
Facebook
 (suljettu ryhmä vain jäsenille)
WhatsApp (avaa linkki ja liity puhelimella)

 

SAJOn hallituksen puolesta,
Maija Aaltola
puheenjohtaja, SAJO ry

050 384 9354