[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Jäsenkirje 4/20: Syysseminaari, ansioituneet johtajat, virtuaalisesti vilkasta, vaikuttaminen uudistuksiin ja palkkaukseen

Lisätty 29.06.2020

Hei sajolaiset! Aurinko ja lämpö hellii meitä raskaan kevään jälkeen! Kesäkuu on päättymässä ja suurin osa on jo päässyt siirtymään lomalle. Ministeriö kuitenkin vielä muistaa meitä rahoituspäätöksillään ja uusilla rahoitushakutiedotteillaan – palataan niihin sitten elokuussa! SAJOn hallituskin jää kesätauolle. Viimeinen kokouksemme oli 17.6., jolloin saimme hyväksyä taas uusia jäseniä joukkoomme, tervetuloa! Seuraava hallituksen kokous on 13.8., jolloin normaalien kokousasioiden lisäksi käymme keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa ja teemme tarvittavat  päätökset syysseminaarimme osalta. Onhan syysseminaari jo kalenterissasi?

Johdon syysseminaari 1.–2.10.2020 – työelämä tarvitsee korkeakoulutettuja ammattiosaajia

SAJOn syysseminaari järjestetään lokakuun alussa 1.10-2.10. Seminaari toteutetaan viime syksyn tapaan Helsinki OPH / TallinkSilja -kokonaisuutena. Toteutusmalli sai paljon kiitoksia, ja luotamme siis siihen, että lokakuun alussa meillä on jo mahdollisuus kokoontua livenä. Avaamme ilmoittautumisen kuitenkin varmuuden vuoksi vasta elokuun alussa. Paikkoja seminaariin on varattu reilusti – olettaen, että meillä monella on ammottava seminaarimatkavaje :) Seminaari alkaa torstaina puoliltapäivin lounaalla ja päättyy laivan saapuessa rantaan perjantaina iltapäivällä.

Syysseminaarin teemalla "Työelämä tarvitsee korkeakoulutettuja ammattiosaajia" halutaan nostaa keskusteluun ammatillisen koulutuksen merkitys Suomen osaamis- ja koulutustason nostajana. Seminaarin puhujina on johtavia virkamiehiä ministeriöstä ja opetushallituksesta sekä korkeakoulusektorilta. Lisäksi nostetaan esille työelämän näkökulmaa. Seminaarin ohjelmaan järjestetään myös toivotusti mahdollisimman paljon aikaa jäsenistön verkostoitumiseen ja yhteiseen keskusteluun.

Syysseminaarissa julkistetaan perinteisesti myös arvostettu vuoden 2020 ammattikoulutuksen johtaja ja myönnetään mahdolliset yhdistyksen ansiomerkit. Lisäksi yhdistyksen vuosikokous pidetään syysseminaarin yhteydessä.
 

Ilmianna ansioitunut ammattikoulutuksen johtaja

Aurinkotuolissa on hyvä aika pohtia ehdotuksia vuoden 2020 ammattikoulutuksen johtajaksi sekä muita ansioituneita johtajia ansiomerkin saajaksi. Myös SAJOn hallitukseen  saa ehdottaa uusia aktiivisia jäseniä, sillä joka vuosi on erovuorossa muutama jäsenistä. Voit laittaa heti ehdotuksia perusteluineen allekirjoittaneelle tai muille hallituksen jäsenille, mutta elokuussa annetaan vielä tarkemmat ohjeet ehdotusten tekemiseen.
 

SAJOn virtuaalitoiminta oli vilkasta!

Kevään aikana toteutui useita kertoja perjantain virtuaalikahvit ja niihin osallistui suuri joukko sajolaisia. Pieni osa meistä ehti lähes joka tapaamiseen, suuri osa ehti ainakin joihinkin tapaamisista. Tarkkaa kokonaisosallistujamäärää ei ole tiedossa, mutta tilaisuuksien osallistujamäärä vaihteli 20:n ja 60:n välillä. Keskustelua käytiin koko joukko yhdessä, pienryhmiin jakautumisen tarvetta ei tullut. Keskustelun teemat ja aiheet vaihtelivat jäsenten ehdotusten pohjalta. Virtuaalikahvit oli hieno tapa nollata työviikkoa ja nähdä tuttuja kasvoja! Kiitos kaikille osallistujille. Nyt pohditaan, mitä toimintamallista säilytetään koronan jälkeiseen aikaan.

Taitaja-kilpailujen yhteydessä perinteisesti järjestettävä jäsentapaaminenkin toteutettiin virtuaalisesti. Alustajina toimivat Pirjo Kauhanen Gradiasta, Sauli Jaara Osaosta ja Jukka Kosunen Sakkystä. Osallistujia tapahtumassa oli enimmillään yli 60. Ammattikoulutuksen johtajien rooli kilpailutoiminnan hyödyntämisessä ja mahdollistamisessa nousi alustuksissa ja keskusteluissa vahvasti esille.

SAJOn kesäwebinaarissa kuultiin ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita ja pohdittiin koulutuksen asiakaslähtöistä tuotteistamista. Meille esiteltiin myös opintopolku.fi-palvelussa syksyllä avattavat uudet palvelut jatkuvan haun koulutustarjonnan ja opiskelijavalinnan tueksi. Webinaariin osallistui enimmillään yli 150 osallistujaa, ja se oli avoin myös ei-sajolaisille. Webinaarin aineistot tulevat pian löytymään SAJOn verkkosivuilta.

Syksyllä on tärkeää pohtia, mitä hyväksi koettuja toimintamalleista jatkamme korona-ajan jälkeenkin.

 
SAJO on antanut lausuntoja ja ollut kuultavana

Yhdistyksemme näkemykset huomioidaan hyvin valtakunnallisessa päätöksenteossa ja ammatillisen koulutuksen uudistuksissa. Osallistumme aktiivisesti jäseninä erilaisiin työryhmiin. Ajankohtaisimpana nyt keväällä on ollut oppivelvollisuusiän laajentamisen seurantaryhmän toimintaan osallistuminen sekä aiheeseen liittyvien kannanottojen ja lausuntojen laatiminen. Olemme olleet lähiviikkoina myös kuultavana ja antaneet lausuntoja näyttöihin liittyvän väliaikaisen lakimuutoksen osalta, ja meidät on kutsuttu keskustelemaan pyöreän pöydän ääreen ministerin johdolla opinto-ohjauksen kehittämisohjelmasta.


Paikallinen järjestelyerä johdon ja esimiesten palkkatasa-arvon varmistamiseksi

SAJO pyrki vaikuttamaan kevään työ- ja virkaehtosopimuksista käytyyn sopimusneuvotteluun ammatillisen koulutuksen esimiesten osalta laatimalla kannanoton KT:n sopimusneuvottelujen tueksi. Tavoitellut muutokset jäivät suurelta osin opetushenkilöstön asioiden jalkoihin. Yleinen käsitys liiankin vahvasti on, että esimiesten palkkatasoa voidaan hoitaa paikallisesti, jos tarvetta. Neuvottelujen myötä saatiin paikallista sopimista tukemaan järjestelyerä (0,4 % C-osion palkkasummasta). Järjestelyerällä tulee huolehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa palkkaus on oikeassa suhteessa alaisten tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Tällä voidaan varmasti osaltaan parantaa palkkatasa-arvon ongelmia. KT:n ja OAJ:n välisissä keskusteluissa oli myös tunnistettu, että hinnoittelua pitää tulevaisuudessa kehittää vähintäänkin niin, että nimikkeet kuvaavat todellisuutta paremmin. Eli asiaan on luvattu palata seuraavalla sopimuskierroksella. SAJO on tiivistänyt yhteistyötä KT:n kanssa edunvalvonnan varmistamiseksi.


Muistathan SAJOn viestintäkanavat

Twitter
Facebook
 (suljettu ryhmä vain jäsenille)

 

SAJOn hallituksen puolesta kiitän kuluneesta kevätkaudesta ja toivotan oikein rentouttavaa kesää kaikille!

Maija Aaltola
puheenjohtaja, SAJO ry
rehtori, Omnia
050 384 9354