[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Jäsenkirje 2/22: Ennätyksellinen SAJO-verkosto | Åsa Stenbackasta varapuheenjohtaja | Syysseminaari vie Vaasaan | Ehdota vuoden johtajaa ja ansiomerkkejä | Osallistu virtuaalikahveille | Palautetta Köpiksestä | SAJO ry vaikuttaa

Lisätty 05.09.2022

Värikästä syksyä sajolaiset! Syyskausi on jo hyvässä vauhdissa. Korona aaltoilee edelleen, mutta rajoitukset eivät enää haasta arkeamme, kuten kahtena viime vuonna. Säädökset sen sijaan uudistuvat edelleen tyrskyjen lailla. Se pitää meidät ammatillisen koulutuksen toimijat hereillä. Hyödynnämme kuitenkin muutokset mahdollisuuksina, vaikka niiden järkevyyttä aina joskus ihmettelemme. Esimerkkinä oppivelvollisuusuudistus, joka on vuoden kokemuksen pohjalta toimeenpantu onnistuneesti, mutta lupausta ”kustannukset katetaan täysimääräisesti” hämmästelemme edelleen. Kustannustason nousu sekä vaikeus ennakoida tulevia kustannuksia haastaa meitä myös monella täysin uudella tavalla tänä syksynä.

Onnistumistamme uudistuksissa tukee SAJO-verkosto

Sajon hallituksen elokuun kokouksen jälkeen meitä sajolaisia on jo ennätyksellisesti yli 250. Lämpimästi tervetuloa aktiiviseen verkostoomme, uudet jäsenet! Yhdessä asioiden ihmettely ja ratkaisujen pohtiminen on tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa, mutta kaiken sen lisäksi vielä paljon mukavampaa. Totesimme sen tosiasian taas kesäkuun opintomatkallamme Kööpenhaminassa. Kiitos matkalle osallistuneille, ja tervetuloa syysseminaariimme Vaasaan 6.–7.10.2022. 

Sajon hallitus hyväksyy kuukausittain myös eroanomuksia. Yhdistyksestä jäi 1.9. alkaen eläköitymisen myötä pois hallituksen varapuheenjohtaja, vuoden 2021 ammattikoulutuksen johtajaksikin valittu Raimo Sivonen. Varajäsenistä Anne Laine tai Heli Huotari osallistuukin jatkossa hallituksen kokouksiin varsinaisena jäsenenä. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi 1.9.–31.12. väliseksi ajaksi rehtori Åsa Stenbackan Vamiasta.

Ilmoittaudu:
Syysseminaarimme Vaasassa 6.–7.10. – Meneekö niin kuin Strömsössä?

Tämän syksyn seminaarissa kysytään niin puhujilta kuin osallistujiltakin, miten varmistetaan osaavan työvoiman riittävyys. Alustuksissa kuullaan muun muassa tilauskoulutuksista, energiaklusterin työvoiman tarpeesta, oppilaitosten yritysyhteistyöstä sekä uuden toiminnan juurruttamisesta osaksi oppilaitosten arkea. Opetusministeri Li Andersson osallistuu tapahtumaan etäyhteyden välityksellä.

Kiinnostavien puheenvuorojen ja keskusteluiden lisäksi ohjelmassa on tuttujen ja uusien kontaktien tapaamista niin päivällä kuin illallakin, retki Strömsöhön sekä tutustuminen Vamian kampukseen. Heti seminaarin alkajaisiksi julkistetaan Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtaja ja mahdollinen ansiomerkkien saaja/saajat. SAJO ry:n vuosikokous on myös integroitu ohjelmaan. Esitettä voi jakaa myös kollegoille, jotka eivät ole sajolaisia. Uusia jäseniäkin ehdimme vielä ennen seminaaria hyväksymään, ja jäsenillä on edullisempi osallistumismaksu.

Seminaari järjestetään Vaasan Vamiassa 6.–7. lokakuuta. Katso koko kahden päivän kattaus seminaarin esitteestä. Ilmoittautuminen sulkeutuu 29.9., ja hotellivaraukset tapahtuman kiintiöstä tulee tehdä 11.9. mennessä.

Ehdota:
Vuoden 2022 ammattikoulutuksen johtaja

Vuodesta 1994 lähtien SAJO ry on valinnut vuosittain Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajan. Valinnassa painotetaan toiminnan vaikuttavuutta ammatillisen koulutuksen ja johtamisen saralla. Jäsenten tekemien ehdotusten ja perustelujen pohjalta valinnan vuoden johtajasta tekee hallitus. Ehdotuksia perusteluineen vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen johtajasta voi laittaa vapaamuotoisesti 18.9. mennessä: maija.aaltola(ät)omnia.fi ja/tai sirkku.purontaus(ät)kpedu.fi. Valinta julkaistaan seminaarissamme Vaasassa 6.10.

Ehdota:
SAJO ry:n ansiomerkin saaja

SAJO ry voi myöntää hopeisen ansiomerkin henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on yhdistykseen kuulumattomana toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Hallitus tekee päätöksen ansiomerkin myöntämisestä jäsenten tekemien ehdotusten ja perustelujen pohjalta. Ehdotuksia perusteluineen ansiomerkin saajaksi voi laittaa vapaamuotoisesti 18.9. mennessä: maija.aaltola(ät)omnia.fi ja/tai sirkku.purontaus(ät)kpedu.fi. Mahdollinen/mahdolliset ansiomerkin saajat julkaistaan SAJOn seminaarissa 6.10.2022.

Osallistu:
Syksyn virtuaalikahvit

Suosittu virtuaalikahvikonsepti jatkuu jäsenten toiveesta! Linkki Teams-tapaamiseen löytyy kalenteristasi. Jos ei löydy, niin varmista, että jäsenrekisterissämme on kalenteriin liitetty s-posti. Jäsenrekisteriasioissa käytä osoitetta: sajory(ät)sajory.fi.

Syksyn aikataulu:

2.9. klo 14.30–15.30
Aiheena oli oppivelvollisuuden toteutuminen ja 10 A § soveltaminen. Oppivelvollisuusuudistuksen toteutuminen ei juurikaan herättänyt keskustelua. Sen sijaan vireä keskustelu keskittyi opetuksen ja ohjauksen tarpeen arviointiin Omnian toimialarehtori Minna Strömin alustuksen pohjalta.  

28.10. klo 14.00
Alustava aihe: Vuosityöajan soveltamiseen liittyvät kysymykset

2.12. klo 14.30
Alustava aihe: Oman palvelussuhteen kysymykset, mitä tarjoaa uusi jäsenpalvelumme lakiasioiden konsultaatio?


Kiitos:
Kesän opinto- ja seminaarimatkan palaute

SAJO ry järjesti 15.–17.6. opinto- ja seminaarimatkan Kööpenhaminaan teemalla Elämä ja johtaminen on jatkuvaa oppimista. Vain jäsenille tarkoitetulla matkallamme tutustuimme Tanskan työelämälähtöiseen ammatilliseen koulutukseen, kuulimme ja keskustelimme jatkuvan oppimisen uudistuksesta sekä, mikä tärkeintä, verkostoiduimme. Alustajina seminaarissa olivat Teamsin välityksellä Suomesta myös ylijohtaja Petri Lempinen (OKM) ja johtaja Kirsi Heinivirta (JOTPA).

Pyysimme palautetta opintomatkasta kaikilta jäseniltämme. Kooste palautteesta oli hyvin positiivinen, mutta aina löytyy myös kehitettävää. Saimme teiltä myös hyviä ehdotuksia ensi kesän opintomatkakohteeksi. Kiitos!


Vaikutamme:
Ajankohtaiset uudistukset ja niihin vaikuttaminen

Keväällä kysyimme jäseniltä näkemyksiä muun muassa käynnissä oleviin säädösmuutoksiin toisen asteen kehittämiseen sekä opetuksen ja ohjauksen määrään liittyen. Kiitos vastauksistanne, niitä on hyödynnetty vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa.

SAJO ry on vastannut OKM:n lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista. Hallitus esittää muutettavaksi lakeja lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta, oppivelvollisuudesta, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Esitetyt muutokset täsmentäisivät ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistelmäopintoja ja kaksoistutkintoja. Lisäksi ne mahdollistaisivat ammatillisen perustutkinnon laajentamisen yksilöllisesti yli 180 osaamispisteen. Suurimpana ja yllättävänä muutoksena ehdotetaan ammatillisen koulutuksen määrärahan jakamista kahteen erilliseen rahoitusväylään – oppivelvollisuuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen rahoitukseen. 

Marinin hallitus antoi viime viikolla talousarvioesityksen vuodelle 2023. Esityksessä ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa on nostettu luvatusti 50 milj. euroa. Rahoitus ei olisi erikseen haettavaa. Tähän perusrahoitukseen kohdistuvaan pysyvään korotukseen olemme SAJOna vaikuttaneet monessa foorumissa (kannanotto). Korotus ei kuitenkaan kata päättyvää Opettaja ja ohjaaja -rahoitusta, vaan on 20–30 miljoonaa euroa vähemmän. Talousarvioluonnoksessa esitetään lisäksi muun muassa 2,4 prosentin indeksikorotusta, joka olisi noin 21 milj. euroa. Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksiin kohdennetaan suunnitellusti noin 9 milj. euroa. Kokonaisuus näyttää siis varsin positiiviselta.

Avoimena tärkeänä kysymyksenä edelleen on, toteutuuko ammatillisen koulutuksen rahoituksen jakautuminen oppivelvollisuus- ja jatkuvan oppimisen koulutuksiin. Vai huomioidaanko lausunnot, jotka valtaosin vastustavat OKM:n esitystä hallinnollisten raja-aitojen palauttamisesta.

Ollaan aktiivisia:
SAJOn viestintäkanavat

Twitter
Kaizalan liittymislinkki
Facebook
S-postia SAJOlle: sajory[ät]sajory.fi
SAJOn hallitus
Aluevastaavat

 
SAJOn hallituksen puolesta,
aurinkoista syksyä!

Maija Aaltola
puheenjohtaja
rehtori, Omnia
050 384 9354