[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Jäsenkirje 1/22: Vuoden teema, ilmoittautuminen opintomatkalle Tanskaan, hallitus aloitti toimikautensa, kevään tapaamiset, syysseminaari, aluetoiminta, jäsenetuna lakikonsultointi, muita ajankohtaisia asioita

Lisätty 21.02.2022

Hyvää alkanutta vuotta, sajolaiset! Vuonna 2022 toimintaamme ohjaava teema on "Johdamme jatkuvaa oppimista". Vuosi on jo pitkällä, ja oppilaitosten hiihtolomakausi alkaa. Toivottavasti teillä on aikaa ja mahdollisuus pitää myös lomaa. SAJOn uusi hallitus on kokoontunut tänä vuonna kaksi kertaa. Olemme järjestäytyneet sekä hyväksyneet jäseneksi ilahduttavan määrän uusia sajolaisia. Tervetuloa verkostoomme! Vuoden 2022 toiminnan suunnittelu on myös jo pitkällä, joten tätä jäsenkirjettä kannattaakin lukea kalenteri kädessä. Ja juuri NYT on kesän opintomatkalle ilmoittautuminen ajankohtaista.

SAJOn uusi hallitus on aloittanut toimintansa

Sajon hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodeksi 2022 sekä puheenjohtaja vuosiksi 2022–2023 valittiin viime syksyn syyskokouksessa. Muilta osin hallitus järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 17.1. Puheenjohtajana toimii Maija Aaltola Omniasta, varapuheenjohtajana Raimo Sivonen KAOsta ja sihteerinä Sirkku Purontaus Kpedusta. Jäseninä Karri Koli Variasta, Jukka Kosunen Sakkystä, Harri Pölönen Riveriasta ja Åsa Stenbacka Vamiasta. Varajäseninä Heli Huotari Business Collegesta ja Anne Laine Sataedusta. Lue uutinen.

Hallituksen kevään 2022 kokoukset: 17.1., 14.2., 14.3., 20.4., 18.5., 6.6. ja 16.6. sekä tarvittaessa. Toimintaa ohjaa syyskokouksen vahvistama toimintasuunnitelma, jonka pohjalta hallitus on laatinut toiminnan vuosikellon. Vuosikello päivittyy tarvittaessa hallituksen kokouksissa.

Meihin saa olla yhteydessä!

Ilmoittaudu nyt SAJOn kesämatkalle Tanskaan

Rohkea, yhteisöllinen ja palveleva SAJO toteuttaa kesän koulutus- ja seminaarimatkan pitkiä perinteitä kunnioittaen ja kolmen vuoden tauon jälkeen ulkomaille. Matkamme suuntautuu teidän jäsenten ehdotukset huomioiden Kööpenhaminaan 15.–17.6.2022! Ohjelmamme teemana on "Elämä ja johtaminen on jatkuvaa oppimista". Ohjelmassa on paikallisia vierailukohteita ja puheenvuoroja. Suomesta saamme OKM:n ja JOTPAn johdolta teemaamme liittyvät sekä ajankohtaisia asioita käsittelevät puheenvuorot. Verkostolle on myös varattu reilusti aikaa tutustua ja käydä keskusteluja alustusten pohjalta.

Tarkempi ohjelma, matkustus- ja majoitustiedot sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 14.3., johon saakka myös maksuton peruutusmahdollisuus. Ilmoittautumisen perumismahdollisuus 100 euron maksulla 28.4. saakka. Paikkoja on varattu 70, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Suora ilmoittautumislinkki nopeimmille.

Kevään virtuaalikahvit, miniwebinaarit ja jäsentapaamiset

Vuoden ensimmäiset virtuaalikahvit järjestettiin 11.2., ja paikalla oli parhaimmillaan 45 sajolaista. Tutustuimme Oikeus osata -hankekokonaisuuden johdolle suunnattuun toimintaan. Työkaluja johtajille ja esimiehille: tulevaisuudenjohtaminen.fi. Toisena aiheena keskustelimme OKM:n toisen asteen koulutusta koskevasta kehittämishankkeesta. Kiitos osallistumisesta ja keskustelusta kaikille!

Seuraavia virtuaalikahviaikoja ei ole sovittu, koska olemme tunnistaneet tarpeen hieman laajemmille miniseminaareille. Keväällä on suunniteltu toteutettavaksi kaksi miniwebinaaria:

18.3. klo 13.30–15.30
Yhteisten tutkinnon osien toteuttaminen, suunnittelijoina Karri Koli Variasta ja Seija Katajisto Salpauksesta.

22.4. klo 13.30–15.30
Vuosityöajan soveltaminen, suunnittelijoina Maija Aaltola ja Raimo Sivonen.

Taitajien yhteydessä keskiviikkona 18.5. järjestetään Porissa perinteinen SAJOn jäsentapaaminen. Toivottavasti kolmen vuoden jälkeen tapaaminen voidaan toteuttaa livenä. Toki hybridinä voimme mahdollistaa tunnelmat myös teille, jotka ette osallistu tapahtumaan paikan päällä.

Sajolaisten syysseminaari lokakuussa

Ammatillisen koulutuksen johdon suosittu syyseminaari järjestetään to–pe 6.–7.10.2022. Viime syksynä meillä oli onnistunut hybriditoteutus Tampereella Tredussa. Hyvää palautetta saimme myös ennen koronaepidemiaa järjestetyistä seminaareista, joissa osa ohjelmasta järjestettiin laivalla. Otamme vastaan toiveita ja ideoita toteutusmuodosta, paikasta sekä aiheista.

Aluetoiminta ja aluevastaavat

SAJOlla on valtakunnallinen rooli, ja välimatkat ovat nykyteknologian aikana lyhentyneet. Paljon on kuitenkin alueellisia asioita, joiden keskusteluun aluetoiminta antaa hyvän foorumin. Aluetoimintaa aktivoidaan ja uudistetaan nyt pitkän poikkeusajan jälkeen. Voitte ehdottaa ideoita omille aluevastaavillenne. Aluevastaavat voivat anoa aluetoiminnan kustannusten kattamiseksi rahoitusta hallitukselta. Hyviä perusteita rahoituksen saamiselle on alueella toimivien sajolaisten verkostoituminen sekä toiminta, joka tähtää uusien jäsenten hankintaan.

Aluevastaavilla on tärkeä tehtävä ehdollepanotoimikunnan jäseninä. He varmistavat, että jatkossakin SAJOn hallituksessa säilyy laaja edustuksellisuus eri alueilta. Hallituksen jäsenet eivät voi toimia aluevastaavina, ja tästä syystä Uudellemaalle ja Lounais-Suomeen haetaan parhaillaan uusia aluevastaavia. Jos sinua kiinnostaa tärkeä pesti, ota yhteyttä Anneen tai Karriin.

Katso aluevastaavat alueittain.

Uutena jäsenpalveluna konsultointi lakiasioissa

SAJO tarjoaa 1.1.2022 alkaen jäsenilleen lakiasioiden konsultaatiota. Palvelulle on tarve, koska oikeusturvavakuutuksemme on voimassa vasta, kun riitatilanne on yksilöitävissä ja määriteltynä. Riita-asian tunnistaminen ja määrittely yksin ilman lakimiestä on kuitenkin usein vaikeaa. Konsultaation avulla tilanne voidaan saada myös selvitettyä, ilman kaikille osapuolille raskasta oikeusprosessia.

Uuden palvelun kohteena on SAJOn jäsenten omiin palvelussuhdeasioihin liittyvä konsultointi ja selvittelytyö ennen mahdollisia jatkotoimia. Palvelu voi sisältää myös tarvittavien selvityspyyntöjen, vaatimuskirjelmien ym. laatimista SAJOn jäsenen asioissa silloin, kun asia ei ole edennyt oikeusriidaksi ja oikeusturvavakuutus ei ole käytössä.

SAJOn edustajana puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ilmoittavat jäsenen konsultaation tarpeesta lakitoimistolle, minkä jälkeen jäsen itse on itse suoraan yhteydessä toimistoon ja toimittaa tarvittavat asiakirjat ja muut selvitykset.

Konsultointi tapahtuu jäsenen pyytämällä tavalla joko puhelimitse, sähköpostitse, etäyhteyksin (Teams) tai tarvittaessa henkilökohtaisella tapaamisella. Lakitoimisto perehtyy asiaan ja laatii siitä arvion/toimintasuosituksen sekä mahdollisen vaatimuskirjeen vastapuolelle.

Konsultaatio voi yhden jäsenen asiassa kestää kerrallaan enintään neljä tuntia. Mikäli konsultointi vaatii enemmän ajankäyttöä, siitä sekä mahdollisesta maksimituntimäärästä sovitaan SAJOn edustajan kanssa erikseen. Mikäli jäsenen asiasta tulee oikeusjuttu, johon on käytettävissä SAJOn oikeusturvavakuutus, myös alkuvaiheen konsultointiin käytetty aika pyritään mahdollisuuksien mukaan laskuttamaan oikeusturvavakuutuksesta.

Ajankohtaista

> Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittämishanke
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt toisen asteen yhteistyön ja järjestämisrakenteen kehittämishankkeen (OKM:n esitysmateriaali 4.2. tilaisuudesta). Seurantaryhmässä on SAJOn edustajana Åsa Stenbacka Vamiasta. Sajolaisista ryhmässä ainakin myös Tiina Immonen Mercuriasta. Aiheesta keskusteltiin SAJOn virtuaalikahvilla.

> Ammatillisen koulutuksen rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittämässä kevään kehysriihessä, että 80 miljoonan tulevaisuusinvestointi (opettaja- ja ohjaajaraha) tulisi vuoden 2023 budjettiin pysyväksi yleiskatteelliseksi rahoitukseksi. Esitys tukee sajolaisten näkemyksia, ja SAJO on laatinut yhdessä muiden edunvalvontatahojen kanssa vetoomuksen OKM:n esityksen puolesta.

> Opetuksen ja ohjauksen tarpeen ja määrän arviointi (10 a§)
SAJO on OKM:n pyynnöstä kommentoinut asetuksen 10 a§ toimeenpanoon liittyvä UKK-palstalle valmisteltuja kysymyksiä ja vastauksia. Kokonaisuus on edelleen erittäin ristiriitainen ja monimutkainen.

> SAJO on 18.2.2022 antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. SAJO otti lausunnossaan kriittisesti kantaa esitettyyn ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen tuntimäärän tallentamisvelvoitteeseen opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja tiedon siirtymiseen Koskeen (eHOKS). SAJO esitti lausunnossaan, että 1.8.2022 voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen asetuksen uusi 10 a§ ja siihen liittyvä hallinnollinen uudistus peruutetaan tai ainakin siirretään, kunnes kokonaisuus on valmis ja määritelty niin, että se on mahdollista toimeenpanna ja sen positiiviset vaikutukset opiskelijoiden saamaan opetukseen ja ohjaukseen on arvioitu ja varmistettu.

Viestitään aktiivisesti verkostoissa

Twitter
Kaizalan liittymislinkki
Facebook

S-postia SAJOlle: sajory[ät]sajory.fi

Jäsenrekisterin tiedot kuntoon

SAJOn toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla. Tapahtumia viedään suoraan kalenteriin. Joskus yllätyksiä on lähetetty myös kotiosoitteeseen. Osoitetiedot onkin hyvä olla jäsenrekisterissä kunnossa. Jäsenrekisterissä on myös tieto työnantajastasi sekä nimikkeestäsi. Jos muistat, että ne ovat lähiaikoina muuttuneet, on tiedot hyvä päivittää.

Täältä löydät tietoa jäsenyydestä sekä lomakkeet uusille ja eroaville jäsenille.

Voit lähettää päivitetyt tiedot sajory[ät]sajory.fi tai suoraan terhi.lehmussaari[ät]sakury.net, joka hoitaa SAJOn jäsenrekisteriä.


Aurinkoisia talvipäiviä kaikille!

Hallituksen puolesta

Maija Aaltola
puheenjohtaja
rehtori, Omnia
050 384 9354