[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Heikki Helve on vuoden ammattikoulutuksen johtaja

Lisätty 01.10.2020

SAJO ry on nimennyt vuoden 2020 Suomen Ammattikoulutuksen johtajaksi Heikki Helveen Savon koulutuskuntayhtymästä. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin ammatillisen koulutuksen puolesta toimineelle Raimo Alarovalle Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymästä. Valinnat julkaistiin SAJO ry:n seminaarissa, jonka teemana oli Ammatillisella koulutuksella osaamistaso nousuun.

SAJO ry on valinnut vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi kuntayhtymän johtaja Heikki Helveen. Valinnassa yhdistys kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että Helve on helposti lähestyttävä ja avoimesti viestivä johtaja. Hän keskustelee sujuvasti niin henkilöstön, yritysten johdon, omistajakuntien kuin poliittisen päättäjienkin kanssa ja on tuonut rohkeasti asioita esille myös mediassa.

Savon koulutuskuntayhtymän johtajaksi Heikki Helve valittiin vuonna 2016, jonka jälkeen hän on nopeasti perehtynyt ammatillisen koulutuksen toimintaan ja verkostoitunut sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja eMBA. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut tutkijana, kansainvälisissä EU-aluekoordinaattorin tehtävissä sekä johtanut alue-ja kaupunkiorganisaation kehittämistä.

Johtaja Heikki Helve otti suuren vastuun 1.10.2019 tapahtuneen Kuopion kouluturman käsittelyn johtamisesta. Vuoden aikana hän on toiminut aktiivisesti kriisityöskentelyssä sekä vastannut tiedotuksesta ja jakanut kriisityön kokemuksiaan ja kertynyttä osaamistaan valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen johdolle ja henkilöstölle.

Helve on johtanut energisesti Savon koulutuskuntayhtymän kestävän tulevaisuuden strategian toteuttamista. Tulokset näkyvät kuntayhtymän historian laajimpina oppimisympäristö- ja tilaratkaisuina, joista jo valmistuneet Iisalmen ja Varkauden tilat ovat saaneet Suomen kaksi ensimmäistä Joutsenmerkkiä koulurakentamisessa. Helve on luonut eri hallitus- ja asiantuntijatyöryhmien kautta laajan verkoston, jota hyödyntämällä hän on viime vuodet johtanut ja kehittänyt ammatillista koulutusta niin, että sekä opiskelija että työelämän asiakkaat kokevat saavansa luvattuja koulutuspalveluita.


Hopeinen ansiomerkki Raimo Alarovalle

SAJOn hopeinen ansiomerkki jaettiin pitkäaikaiselle ja ansioituneelle ammatillisen koulutuksen toimijalle ja kehittäjälle kuntayhtymän johtaja / rehtori Raimo Alarovalle Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymästä.

Raimo Alarova on pitkän linjan ammatillinen osaaja. Viime vuosina hän on ollut aktiivisesti vaikuttamassa Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Hän on toiminut SAJO ry:n hallituksessa seitsemän vuotta, josta vuoden 2017 varapuheenjohtajana ja vuodet 2018–2019 puheenjohtajana. Alarova on toiminut yhdistyksen edustajana useissa mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämistyöryhmissä sekä edustanut yhdistystä ansiokkaasti monissa eri tilanteissa.

Raimo Alarovan koulutus- ja työura on hieno esimerkki siitä, miten hyvin Suomen ammatillisen koulutuksen jatko-opintoväylä ja jatkuva oppiminen toimii. Hän on suorittanut vuonna 1980 elektroniikka-asentajan tutkinnon, jonka jälkeen hän työskenteli erilaisissa alan työtehtävissä ja suoritti tietoliikennetekniikan insinöörintutkinnon. Insinöörin työtehtävät muuttuivat ammatillisen opettajan tehtäviksi, ja hän opiskeli opettajaksi. Vuodesta 2002 alkaen Raimo on toiminut nykyisessä tehtävässään Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän johtajana. Työn ohella hän on opiskellut mm. hallintotieteitä sekä kasvatustieteitä ja suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon.

Valkeakosken ammattiopiston (VAAO) toiminta on ollut systemaattisesti laadukasta ja tuloksellista Alarovan johtamana. Hän on tuonut jatkuvan parantamisen ja kokeilemisen kulttuurin VAAOon, ja esimiehenä hän on kuunteleva ja joustava. VAAO sai kunniamaininnan Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2018, missä teemana oli opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi. Toiminta Tampereen kauppakamarin Valkeakosken kauppakamariosastossa on antanut hänelle vahvan näkemyksen elinkeinoelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön.


SAJO ry:n seminaarissa yli sata johtajaa

Vuoden ammatillisen koulutuksen johtaja ja hopeisen ansiomerkin saaja julkaistiin SAJO ry:n Ammatillisella koulutuksella osaamistaso nousuun -webinaarissa torstaina 1.10.2020. Webinaariin osallistui yli sata ammatillisen koulutuksen johtajaa, ja tilaisuuden avasi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

SAJO ry nosti webinaarissa esille huolen ammatillisen koulutuksen vetovoiman laskusta ja siitä, että ammatillista koulutusta ei tunneta jatko-opiskeluväylänä.

– Jos valtakunnallisesti tavoitellaan, että 50 prosenttia suorittaa korkea-asteen tutkinnon, niin ammatillisen jatko-opintoväylän kehittäminen lukion rinnalla on tärkeää, SAJO ry:n hallituksen puheenjohtaja Maija Aaltola sanoo.