[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Esitys: Julkisen alan koulutustoimen esimiesten nimikkeiden ja palkkojen tarkistaminen

Lisätty 13.05.2020

Ammatillisen koulutuksen esimiesten tehtävät, vastuut ja vastuualueet ovat muuttuneet selkeästi vaativimmiksi ja laajemmiksi aikaisemmasta. Pedagogisen esimiestyön lisäksi vastuualueiden tehtäviin sisältyy aikaisempaa enemmän vastuuta mm. henkilöstöasioista, taloudesta ja monitahoisesta verkostoyhteistyöstä.

Kuntatyönantajat
Neuvottelupäällikkö Hannu Freund

Viite: Keskustelu Maija Aaltola – Hannu Freund

 

Asia: Esitys julkisen alan koulutustoimen esimiesten nimikkeiden ja palkkojen tarkistamisesta


Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämisen ja ammatillisen koulutuksen reformin linjaukset ovat johtaneet siihen, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat nykyisin keskimäärin suurempia ja monialaisempia sekä opiskelijamäärältään että tehtäviltään. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistaminen on myös velvoittanut koulutuksen järjestäjät kehittämään ja uudistamaan palvelutuotantoaan ja organisaatioitaan vastaamaan toimintaympäristön tarpeita ja lainsäädännön tavoitteita.

Tästä kehityksestä on seurannut se, että myös ammatillisen koulutuksen esimiesten tehtävät, vastuut ja vastuualueet ovat muuttuneet selkeästi vaativimmiksi ja laajemmiksi aikaisemmasta. Pedagogisen esimiestyön lisäksi vastuualueiden tehtäviin sisältyy aikaisempaa enemmän vastuuta mm. henkilöstöasioista, taloudesta ja monitahoisesta verkostoyhteistyöstä.

Nykyisin ammatillisen koulutuksen pedagogisten esimiesten palkkaus määräytyy OVTES osio C (yleiset määräykset) 4§:n mukaan. OVTES sisältää esimiestehtävien osalta vain rehtorin ja vararehtorin nimikkeet.  Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat ry esittää, että OVTES sisältäisi jatkossa rehtorin ja vararehtorin nimikkeiden lisäksi myös esimerkiksi koulutuspäällikön nimikkeen ja hinnoittelutunnuksen. Tässä yhteydessä tulisi myös tarkistaa em. nimikkeiden osalta peruspalkojentaso vähintään samalle tasolle kuin lukioiden rehtoreiden tehtävänimikkeiden osalta.

Työn vaativuuden huomioiva ja yhdenvertainen palkkausjärjestelmä varmistaa osaltaan sen, että ammatillisen koulutuksen esimiestehtävät ovat kiinnostavia ja vetovoimaisia ja sen, että ammatillisella koulutuksella on edellytykset vastata ennakoivasti toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin. 

 

Harri Pölönen
hallituksen jäsen, Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry
opiskelijapalvelupäällikkö, Riveria – Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä